D-TOUCH SE

Liên hệ

D-TOUCH 1(2,4)

SỐ nút cảm ứng: 1(2,4)

Màu sắc: Trắng/Ghi

Nhiệt độ làm việc: 00 C ~ 500 C

Kích thước D-TOUCH HR (mm) 118.5 x69.5

D-TOUCH 1

SỐ nút cảm ứng: 1

Màu sắc: Trắng/Ghi

Nhiệt độ làm việc: 00 C ~ 500 C

Kích thước D-TOUCH HR (mm) 118.5 x69.5

D-TOUCH 2

SỐ nút cảm ứng: 2

Màu sắc: Trắng/Ghi

Nhiệt độ làm việc: 00 C ~ 500 C

Kích thước D-TOUCH HR (mm) 118.5 x69.5

D-TOUCH 4

SỐ nút cảm ứng: 4

Màu sắc: Trắng/Ghi

Nhiệt độ làm việc: 00 C ~ 500 C

Kích thước D-TOUCH HR (mm) 118.5 x69.5

Sản phẩm liên quan

0
Chính sách bán hàng
Zalo: 0976297079